Memorandum rómskeho národa

prvé verejné prihlásenie sa Rómov Českej a Slovenskej federatívnej republiky k rómskej národnosti, deklarované a prednesené 3. augusta 1991 na 1. festivale rómskej kultúry na Slovensku v Prešove

Základné údaje:
Obsah: 
  • Rómovia sa verejne prihlasujú k svojej národnosti
  • žiadajú rešpektovanie existencie rómskej národnostnej menšiny a jej práv aj pri tvorbe novej legislatívy
  • vyzývajú vládu, aby zasiahla proti diskriminácii Rómov aj pri dopadoch ekonomickej reformy
Pozri tiež:  Memorandum rómskeho národa (plné znenie)

Literatúra/zdroje:
  1. HIVEŠOVÁ-ŠILANOVÁ, Daniela: Kultúrne aktivity Rómov. [online]. In: [cit. 1. 1. 2012]. s. 145 -170. Dostupné na internete: <http://www.romathan.sk/sk/files/2011-08-18-120004-kulturne_aktivity_romov.pdf?PHPSESSID=30db12160b659a2802dd514cd4902856>