charakteristika

Poslaním AMARI LUMA - 1. rómskej multimediálnej encyklopédie je podať celkový obraz o "svete Rómov" prostredníctvom vysvetlenia pojmov, predstavenia aktivít, subjektov (inštitúcií, organizácií), osobností, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou rómskeho kultúrneho dedičstva a súčasného kultúrneho, spoločenského i politického života nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

AMARI LUMA priebežne sústreďuje, triedi, spracováva a sprostredkuje informácie formou základných hesiel, ktoré budú priebežne aktualizované.

AMARI LUMA si vo svojom začiatku nenárokuje komplexnosť uchopenia témy, ani podrobnosti informácií.

AMARI LUMA čerpá z overených zdrojov a informácie, ktoré publikuje formou hesiel, recenzujú členovia redakčnej rady.

Výber hesiel vychádza zo záujmu, postupne by mal byť súborom najdôležitejších faktov a poznatkov na základe teritoriálno-etnického zamerania.

AMARI LUMA postupným získavaním autorských práv by mala byť živým svetom Rómov - zachyteným nielen písmom, ale aj slovom a obrazom., pretože našou snahou je priniesť zaujímavé obrazové, zvukové i video záznamy.