DANIHEL, Vincent

právnik, prvý splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity

*
† jún  2011 - Bratislava


Základné údaje:
  • prvý splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity
  • právnik
  • poslanec Federálneho zhromaždenia ČSFR
  • šéfredaktor rómskeho časopisu Lačho lav