Rómske vzdelávacie centrum (ROCEPO)

vzdelávacie, informačné, dokumentačné, poradenské a konzultačné centrum pre Rómov s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré je zriadené pri Metodicko-pedagogickom centre v Prešove.

Základné údaje:
  •  4.12.2001 – vznik
  • poslanie: aktivity s cieľom zohľadniť špecifické potreby a podmienky rómskej národnostnej menšiny s dôrazom na efektívne vzdelávacie, informačné, dokumentačné a poradenské služby obzvlášť pre učiteľov na školách s vysokým počtom rómskych detí a žiakov.
  • aktivity: vzdelávacia, informačná, dokumentačná a poradenská činnosť
Linka: http:/­/­www.rocepo.sk/­