DZURKO, Rudolf

výtvarník používajúci špeciálnu techniku skle ných obrazov, drevorezbár

* 1. 7. 1941 - Pavlovce (okres Vranov nad Topľou)
                     žije v Prahe

Základné údaje:

  • tvorca špeciálnej techniky sklených obrazov zo sklenej drviny, ktorú lepí pomocou špeciálnych živíc
Literatúra/zdroje:
  1. DZURKO, Rudolf: Rudolf Dzurko. Sdružení občanů a přátel Malé Strany a Hradčan a nadace Arbor vitae, Praha 1995.  (ISBN 80-9011964-0-3)
  2. KUMANOVÁ, Zuzana: RUDOLF DZURKO. [online].  In: Slovenský národopis. Recenzie.  [cit. 11. 12. 2011].  s.247-248.  Dostupné na internete:<http://www.sav.sk/journals/nar/full/sn297i.pdf>
  3. MANN, Arne, PhDr., CSc. a ZELINOVÁ, Hana, PhDr.: Galéria rómskych osobností. Múzeum kultúry Rómov na Slovensku. Múzeum kultúry Rómov na Slovensku 2010 [rukopis].  
(c) Amari luma 2011-2012, posledná úprava textu: 23. december 2011/11:24.