Schön, Jozef

novinár, publicista, spisovateľ, fotograf

* 2. jún 1958 Valtice (okres Břeclav)
† 29. január 2010 Trnava

Základné údaje: 
  • redaktor (Trnavský hlas, Hlas ľudu, Romano nevo ľil, Národná obroda)
  • fotoreportér
  • spisovateľ
Literatúra/zdroje:
  1. Príloha TEN BOL NÁŠ. [online]. In. Trnavský hlas 5/2010. s. 12-15. [cit. 22. 12. 2011]. Dostupné na internete: <http://www.trnavskyhlas.sk/userfiles/05_2010.pdf>
  2. Schön, Jozef: Poviedky - Lekhavipena. Združenie JEKHETANE -SPOLU. Prešov 2008, 89.s.