Ústav romologických štúdií

inštitúcia univerzitného charakteru, ktorej poslaním je predovšetkým príprava kvalifikovanej rómskej inteligencie a vzdelávanie záujemcov o romológiu.

Základné informácie: 
  • najstaršie pracovisko svojho charakteru na Slovensku

Vznik: apríl 1990 ako Katedra rómskej kultúry s cieľom pripravovať učiteľov rómskych detí.

Pôsobenie: súčasť Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (SVaZ UKF v Nitre)

Aktivity: 
  • vzdelávanie: vzdelávanie učiteľov, soc. pracovníkov pracujúcich s Rómami
  • vedecko-výskumná činnosť ÚRŠ: vzdelávanie Rómov, rómska kultúra, rómsky jazyk,
    chudoba Rómov, sociálna spravodlivosť

Linka: http://www.urs.fsvaz.ukf.sk/