Vlado Oláh

básnik, prozaik a prekladateľ
* 22.5. 1947   Stropkov

† 25. 1. 2012  Praha
Vlado Oláh

Ocenenia
Prvý rómsky autor prijatý  za člena českej Obce spisovateľov
2006 - Literárna cena Mileny Hübschmannovej  za prínos rómskej literatúre

Životopis
Vlado Oláh prežil detstvo v rómskej osade, na ktorú vo svojej tvorbe rád spomína. Vychovávali ho jeho starí rodičia, keďže jeho matka pracovala na stavbe.
Napriek tomu, že obaja prarodičia boli negramotní dokázali v ňom vzbudiť  záujem o školu a predovšetkým o literatúru. Mal vždy rád poéziu a prózu, zúčastnil sa rôznych recitačných súťaží. Veľa čítal a vyrastal pod vplyvom P. O. Hviezdoslava, Martina Kukučína a ďalších slovenských klasikov. O inšpirácii, ktorá určila jeho rannú tvorbu, povedal, že zdedil melodickosť po dedovi kontrabasistovi alebo po mame, ktorá krásne spievala.
Štúdiá na strednej banskej škole v Banskej Štiavnici nedokončil z finančných dôvodov. Po nástupe na vojnu sa rozhodol doplniť si  štúdium na vojenskej škole. Ako vojak z povolania diaľkovo študoval Filozofickú fakultu Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach- odbor výchova a vzdelávanie dospelých (andragogika). V roku 1984 získal doktorát a úspešne dokončil vysokoškolské vzdelanie. Zo zdravotných dôvodov opustil vojenskú službu a od roku 1986 žil  s rodinou na invalidnom dôchodku  v Prahe, kde sa staral o ťažko postihnutú dcéru.
Po roku 1990 sa zapojil do rómskeho etno-emancipačného snaženia. Vedľa účasti na rôznych kultúrno- spoločenských aktivít (napr. Helsinský výbor, Nadace Tolerance a pod.)založil v roku 1991 Maticu rómsku- rómske kresťanské a vzdelávacie združenie, ktorému bol predsedom. V tom istom roku debutoval tromi krátkymi poviedkami písanými v rytmizovanej próze, ktoré boli publikované v zborníku Kale ruží (Čierne ruže). Diaľkovo študoval teológiu a venoval sa prekladu Biblie do rómčiny (vydal preklady evanjeliá Jána, Apoštolské skutky a ďalšie). Vlado Oláh bol  prvý rómsky autor prijatý do českej Obce spisovateľov. V roku 2006 mu bola udelená Literárna cena Mileny Hübschmannovej za prínos rómskej literatúre.
Vo svojom diele sa vyznáva z lásky k Bohu, k žene, deťom i rómskemu národu. Boha hľadá predovšetkým v srdciach ľudí, v prírode i vo všetkých živých bytostiach. Vyzdvihuje hodnoty domova a rodiny ako ich zažil v detstve na Slovensku v rómskych osadách. vyznáva zo svojho Nikdy sa neprestával zaujímať o aktuálnu životnú situáciu Rómov v Čechách, ktorú hodnotil veľmi kriticky.


Tvorba
Kol. autor.: Kali ruži/ Černá růže, Praha 1990.
Oláh, V.: Khamori luluďi/ Slunečnice, Sdružení Matice romská, Radix, Praha 1996 a 2003 (2. vyd.).
Oláh, V.: Le khameskere čhave/ Děti slunce, Sdružení Matice romská, Praha, 2003.
Oláh, V.: Khamutno kamiben/ Žár lásky, Matice romská a Sdružení Dženo, Praha, 2005.
Oláh, V.: Amaro drom pal o Udut/ Naše cesta za Světlem, Daj Romani, Praha, 2006.
Pal oda, so kerenas le devleskere bičhade – Skutky apoštolů, G plus G : Česká biblická společnost, Matice romská, 2000.
Kol. autorů: Devla, Devla! Básně a povídky o Romech, Dauphin, Praha 2008.
Vlado Oláh - moje cesta, video na www.romea.cz ze dne 9. 4. 2008.


Literatúra/Zdroje:

Zomrel básnik a prekladatel Vlado Olah.(online). In: Lidovky.cz, 29. 1. 2012 -  17:59, (cit. 14.1.2015)  Dostupné na internete:  http://www.lidovky.cz/zemrel-basnik-a-prekladatel-vlado-olah-dx6-/lide.aspx?c=A120129_180150_lide_sk
Medailon Vlado Olah.(online). In:  ROMEA.cz, 13.12.2010- 10:20, (cit. 14.1.2015) Dostupné na internete: http://www.romea.cz/cz/zpravy/medailon-vlado-olah
Vlado Oláh (22. 5. 1947 - 25. 1. 2012) (online). In: SME.sk, 3. 2. 2012 -17:15, (cit. 14.1.2015) Dostupné  na internete http://kultura.sme.sk/c/6245040/vlado-olah-22-5-1947-25-1-2012.html