CINKA, Panna

- legendárna rómska primáška a hudobníčka známa v celom Uhorsku, Poľsku a Rumunsku
(niekedy uvádzaná ako Cinková Panna)

* 1711 - Gemer (okr. Rimavská Sobota)
† 5. február 1772, pochovaná v Gemeri

Základné údaje:
 • Cinka v starorómčine znamenalo názov „Tajného starodávneho kmeňa“
 • známa v celom Uhorsku, Poľsku a Rumunsku
 • hrať na husliach začala od 9 rokov
 • primáška v kapele svojho muža muzikanta, v ktorej neskôr pôsobili aj jej synovia, vystupovala v mužskom oblečení a fajkou v ústach
 • okrem majstrovskej hry na husle hrala aj na citaru, píšťalku, fleuru, kolovrátok, gajdy, fajfarku, zvonce, mulitánku
 • po jej smrti vzniklo veľa legiend, jej meno sa objavilo aj v literárnej a dramatickej tvorbe (napr. v historických dielach Mora Jókaiho)
 • v roku 2008 ju preslávil film Cinka Panna (réžia: Dušan Rapoš), kde ju hrala (ako desaťročnú Vanesa Šarkoziová a gruzínska herečka Anna Gurji)
Tvorba:
 • prepracovanie množstva ľudových skladieb
 • 1730: Uhorská zbierka (156 strán, cca 300 skladieb: 64 piesní a tancov v maďarskom jazyku, 15 piesní v slovenskom jazyku, 12 tzv. suitských tancov a 6 maďarských kuruckých skladieb) 
DRABBOVÁ, Mária: S hudbou v srdci. [online]. In: Múzejné noviny, Humenné, máj 2007, s.2. [cit. 11. 1. 2012]. Vydalo Vihorlatské múzeum v Humennom. Dostupné na internete: <http://www.muzeumhumenne.sk/obrazky/MN2007.pdf>
Literatúra/zdroje:
 1. BALVÍN, Jaroslav: Kady čhajori hin le Devlestar - Toto děvče je od Boha. [online]. In: Romea.cz. 22.12.2008 15:47, [cit. 1. 1. 2012]. Dostupné na internete: <http://www.romea.cz/index.php?id=detail&detail=2007_5404f>
 2. Česko-slovenský hudební slovník osob a institucí. Státní hudební vydavatelství Praha, Praha 1963.
 3. DRABBOVÁ, Mária: S hudbou v srdci. [online]. In: Múzejné noviny, Humenné, máj 2007, s.2. [cit. 11. 1. 2012]. Vydao Vihorlatské múzemum v Humennom. Dostupné na internete: <http://www.muzeumhumenne.sk/obrazky/MN2007.pdf>
 4. DRENKO, Jozef: Panna Cinková (1711-1772) a ľudová hudba v Gemeri. In: BOLFÍK, Július: Vlastivedné štúdie Gemera 4 [Zborník]. Osveta, Martin 1986 - s. 174-210.
 5. MANN, Arne B.: Neznámi Rómovia: zo života a kultúry Cigánov-Rómov na Slovensku. Ister Science Press, 1992, 207 s.
 6. MANUŠ, Erika: Jdeme dlouhou cestou. Arbor Vitae, Praha 1998.
 7. Vihorlatské múzeum v Humennom: Rómske hudobníctvo na Slovensku. [online]. In: Vihorlatské múzeum v Humennom. 19. Október 2011. [cit. 11. 1. 2012]. Dostupné na internete: <http://www.vihorlatskemuzeum.sk/?p=361f>
(c) Amari luma 2011-2012, posledná úprava textu: 6. január 2012/12:31.