HORVÁTH, František

hudobník, primáš v Budapešti, hral pri slávnostnom otvorení Eiffelovej veže v Paríži

* 1855
† 1939

Základné údaje: 
  • kráľ primášov v Budapešti
  • primáš na dvore anglického kráľa Eduarda Vi
  • hral pri slávnostnom otvorení Eiffelovej veže v Paríži (máj 1889)
Literatúra/zdroje:
  1. HIVEŠOVÁ-ŠILANOVÁ, Daniela: Kultúrne aktivity Rómov. [online]. In: [cit. 1. 1. 2012]. s. 145 -170. Dostupné na internete: <http://www.romathan.sk/sk/files/2011-08-18-120004-kulturne_aktivity_romov.pdf?PHPSESSID=30db12160b659a2802dd514cd4902856>