CIBUĽA, Ján, MUDr.

lekár, spoluzakladateľ a prezident Medzinárodnej rómskej únie, kandidát na Nobelovu cenu mieru v r. 2001
* 7. 1. 1932 - Klenovec (okres Rimanská Sobota)
                    žije vo Švajčiarsku

Základné údaje:
  • spoluzakladateľ Zväzu Cigánov-Rómov na Slovensku
  • spoluzakladateľ a prezident Medzinárodnej rómskej únie
Pôsobenie a aktivity:
1957: ukončenie štúdia na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
1968: spoluzakladateľ Zväzu Cigánov-Rómov na Slovensku
1968: emigrácia do Švajčiarska
1971: príprava vzniku Medzinárodnej rómskej únie (Internationa Romani Union - IRU)
1978: prezident Medzinárodnej rómskej únie

Ocenenia:
1985: laureát švajčiarskej Kultúrnej ceny kantónu Bern
2001: nominácia na Nobelovu cenu mieru ako najvýznamnejšej rómskej osobnosti 20. storočia (návrh Kanady)


Literatúra/zdroje:
  1. MANN, Arne, PhDr., CSc. a ZELINOVÁ, Hana, PhDr.: Galéria rómskych osobností. Múzeum kultúry Rómov na Slovensku. Múzeum kultúry Rómov na Slovensku 2010 [rukopis].