FABIÁNOVÁ, Tera

(rodená Kurinová) - jedna z najznámejších rómskych spisovateliek, nositeľka Literárnej ceny Mileny Hübschmannovej za celoživotné dielo (2006).

* 15. október 1930 - Žiharec (okr. Šaľa)
† 22. marec 2007

Základné údaje:
 • od 16 rokov žila v Česku, pracovala 35 rokov ako žeriavnička,
 • ako 30-ročná aj publikovať prvé básne v rómskom jazyku, neskôr písala aj poviedky a fejtóny
 • vo svojej próze zachytávala a kritizovala postavenie ženy a muža v systéme pravidiel spolužitia rómskej rodiny
Pôsobenie a aktivity:
60-te roky: publikovanie prvého súboru rómskych básní a fejtónov v Romano Ľil (spravodaji Zväzu Rómov- Cigánov)
Ocenenia:
2006: Literárna ceny Mileny Hübschmannovej za celoživotné dielo (december).
Tvorba:
 • 60-te roky: Le Romeskero suno – "Sen Cikána" (vysielaná v Čeeskoslovenskom rozhlase)
 • 1979: Báseň "Av manca, čhajori" ("Pojď se mnou, má milá") In: Romane giľa (Romské písně, 1979), Báseň "Raťate avľom" ("Přišla jsem v noci")
 • 1991: Čavargoš/Tulák Apeiron, Praha 1991, 68 s. ISBN: 80-900703-1-0 , (Pre ČTV ju sfilmovala režisérka Jana Ševčíková)
 • 1992: Sar me phiravas andre škola – "Ako som chodila do školy" (životopisné rozprávanie) ÚDO České Budějovice a Společenství Romu na Moravě, Brno 1992, 31 s. ISBN: 8085584042
 • E bacht ke amende avel - "Štěstí přichází ke mně"
 • Môj život - Miro dživipen (životopisné rozprávanie)
 • Co se Miškovi zdálo - So džalas o Miškos sune
Literatúra/zdroje:
 1. FABIÁNOVÁ Tera: Románo čaládo. In: Romano džaniben 1-2⁄1996, s. 6-10.
 2. ROMBASE.CZ: Tera Fabiánová [online]. [cit. 1. 1. 2012]. Dostupné na internete: <http://romani.kfunigraz.ac.at/rombase/cgi-bin/art.cgi?src=data/pers/fabianova.cs.xml>
 3. ROMEA.CZ: Zemřela romská spisovatelka Tera Fabiánová. [online] Praha, 24.3.2007 18:51, (ČTK) [cit. 1. 1. 2012]. Dostupné na internete: <http://www.romea.cz/index.php?id=detail&detail=2007_2184>
(c) Amari luma 2011-2012, posledná úprava textu: 3. január 2012/15:31.