BERKY-ROŽŇAVSKÝ, Florián

huslista, primáš

* 4. júl 1855 - Szécsény
† 22. august 1893 - Nálepkovo

Základné údaje:
  • primáš kniežaťa Karola Ľudovíta Habsburského

Literatúra/zdroje:
  1. HIVEŠOVÁ-ŠILANOVÁ, Daniela: Kultúrne aktivity Rómov. [online]. In: [cit. 1. 1. 2012]. s. 145 -170. Dostupné na internete: <http://www.romathan.sk/sk/files/2011-08-18-120004-kulturne_aktivity_romov.pdf?PHPSESSID=30db12160b659a2802dd514cd4902856>