najstaršie písomné záznamy o Rómoch

v písomných záznamoch sa Rómovia v Európe je z roku 1068 ("Život svätého Georga Antonita"), najstarší písomný záznam prítomnosti Rómov na území súčasného Slovenska je z druhej polovice 14.storočia (1377 a 1381) sa spomínali aj v Zemplínskej župe.


Základné údaje: 

  • 1068 -"Život svätého Georga Antonita") - autorom je Malý Georg, žiak Georga Antonita v kláštore Iberon na hore Athos (Chalkidiki, Grécko), kde ppisuje príhodu na dvore byzantského cisára Konštantína Monomacha, ktorý v roku 1050 povolal do svojho sídla – Konstantinopolu (dnešného Istanbulu) skupinu "čarodejníkov", aby čarami a kúzlami zničili dravé šelmy v jeho poľovných revíroch. Pisateľ ich označil termínom Adsincani.
Literatúra/zdroje: 
  1. Dejiny Rómov. In: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity [online]. In: [cit. 21. 1. 2011].  Dostupné na internete: <http://www.romovia.vlada.gov.sk/3632/dejiny-romov.php>