Medzinárodný deň Rómov

nesprávne zaužívaný termín pre pamätný deň (8. apríl), keď si Rómovia pripomínajú svoj spoločný pôvod, jazyk, kultúru a identitu na základe medzinárodného zjednotenia a spolupatričnosti.

Pozri viac Svetový deň Rómov.


Vysvetlenie:

Termín medzinárodný sa z hľadiska udržania jazykovej korektnosti vyjadrenia obsahu (pamätný deň Rómov na celom svete) v prvotnom význame uplatňuje na niečo, čo je "uplatňované medzi národmi", na čom sa podieľajú národy (čo je v kontexte vyjadrenia pamätného dňa Rómov - ako príslušníkov "národa/národnosti/etnika", neadekvátne).

Rovnaká nejednotnosť a používanie oboch termínov Medzinárodný deň Rómov/Svetový deň Rómov je už v súčasnosti aj v nemčine (Welttag, die Welt - svet,  der Tag - deň) či maďarčine (Roma világnap, világ - svet, svetový, nap - deň).


(c) Amari luma 2011-2012, ll, an, posledná úprava textu: 20. máj 2012