rómske symboly

Rómska vlajka a rómska hymna reprezentujú Rómov na celom svete od roku 1971. Prijatie oboch symbolov - sa uskutočnilo 8.-12. apríla 1971 pri príležitosti založenia 1. medzinárodnej organizácie Rómov - Medzinárodnej rómskej únie a bolo spojené s deklaratívnym zjednotením sa Rómov.

Prijatie oboch symbolov - sa uskutočnilo počas založenia 1. medzinárodnej organizácie Rómov - Medzinárodnej rómskej únie (International Romani Union - IRU) 8.-12. apríla 1971 v Orpingtone pri Londýne (Veľká Británia) a bolo spojené s odmietnutím označenia Cigán (Zigeuner, Gitanos, Gypsies) a požiadaním svetovej verejnosti, aby rešpektovala vlastné pomenovanie (etnonymum) – Róm.

(pozri tiež rómska vlajka a rómska hymna)

Literatúra/zdroje:
  1. Council of Europe: Descriptive Glossary of Terms Relating to Roma Issues (version dated 16 November 2011). [online]. [cit. 10. 1. 2012]. Dostupné na internete: <http://www.coe.int/lportal/c/document_library/get_file?uuid=05511d8d-1dc9-4ce4-b36a-89fb37da5ff4&groupId=10227>
  2. SAULl, Nicholas; TEBBUTT, Susan: The role of the Romanies: images and counter-images of "Gypsies"/Romanies in European cultures. Liverpool University Press. 2004, s. 221, ISBN 9780853236795.
  3. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity: Rómske symboly [online]. [cit. 1. 1. 2012]. Dostupné na internete: <http://www.romovia.vlada.gov.sk/3549/romske-symboly.php>
(c) Amari luma 2011-2012, posledná úprava textu: 6. január 2012/12:42.