rómski poslanci

prví oficiálni zástupcovia rómskej národnostnej menšiny sa do najvyšších zastupiteľských orgánov spoločnosti dostali po Novembri 1989 - do Slovenskej národnej rady a do Federálneho zhromaždenia

Základné údaje:
  • voľby 1990: 
    • Anna Koptová - poslankyňa v Slovenskej národnej rade
    • Gejza Adam - poslanec Federálneho zhromaždenia ČSFR
    • Vincent Danihel - poslanec Federálneho zhromaždenia ČSFR
    • Karol Seman - poslanec Federálneho zhromaždenia ČSFR
Literatúra/zdroje:
  1. HIVEŠOVÁ-ŠILANOVÁ, Daniela: Kultúrne aktivity Rómov. [online]. In: [cit. 1. 1. 2012]. s. 145 -170. Dostupné na internete: <http://www.romathan.sk/sk/files/2011-08-18-120004-kulturne_aktivity_romov.pdf?PHPSESSID=30db12160b659a2802dd514cd4902856>