HÜBSCHMANNOVÁ, Milena

Zakladateľka československej romistiky, lingvistka, indologička, historička, etnografka, kulturologička.
* 10. jún 1933 - Praha
† 08. september 2005 - Kameeldrift (Juhoafrická republika)

Základné údaje:
 • spoluzakladateľka Zväzu Cigánov -Rómov
 • spoluzakladateľka výučby rómskeho jazyka na Štátnej jazykovej škole v Prahe (1976)
 • zakladateľka a šéfredaktorka Romano Džaniben - časopisu romistických štúdií (1991)
 • zakladateľka odboru romistika na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe
 • spoluautorka Rómsko-českého a česko-rómskeho slovníka
  Pôsobenie a aktivity:
  1951–1953: štúdium hindčiny, urdčiny a bengálčiny na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe
  1953: začiatok romologických aktivít
  1956–1963: redaktorka Československého rozhlasu (Literárna redakcia)

  Ocenenia:
   1994: Cena Františka Kriegla za dlhoročnú službu rómskej kultúre a vzájomnému porozumeniu medzi Rómami a ostatnou populáciou udelená Chartou 77
   1998: 2 diplomy za presadzovanie programu Rómskej občianskej iniciatívy (ROI) v oblasti vzdelávania a rómskej kultúry udelené JUDr. Emilom Ščukom, predsedom ROI  
   2000: Ďakovná plaketa „Outstanding Contribution to the Romani Nation“ International Romani Union (na V. medzinárodnom kongrese International Romani Union (IRU) v Prahe)
   2002: medaila Za zásluhy III. stupňa udelená prezidentom Václavom Havlom
   2003: medaila Za zásluhy I. stupňa za „významný podiel na zachovaní a rozvoji rómskeho jazyka a rómskej kultúry“ udelená Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy ČR
   2008: Pamätná medaila svätého Václava odovzdaná pražským arcibiskupom Miloslavom kardinálom Vlkom.

   Literatúra/zdroje:
   1. Hübschmannová,Milena RAO, Aparna: Obituaries Milena Hübschmannová. In: Romani Studies, Volume 15, Number 2 / December 2005, October 19, 2010, Liverpool University Press. ISSN: 1528-0748 (Print) 1757-2274 (Online). s.175-182.
   2. PhDr. Milena Hübschmannová - romistka.