PETRÁŠOVÁ-STOJKOVÁ, Viola

keramikárka, výtvarníčka

* 10. august 1962 - Bratislava
+ 31. marec 1995 - Modra

Základné údaje:
  • vyštudovaná výtvarníčka
  • o svojom pôvode (olašskí Rómovia zo skupiny Lovárov) sa dozvedela až ako 27-ročná, keď ju kontaktovala matka a ona za ňou vycestovala do Švédska
  • v dielach reflektovala kultúru a život svojich predkov (sochárske portréty rómskych hudobníkov)
  • jej práce sú súčasťou zbierkového fondu Múzea rómskej kultúry v Brne
Literatúra/zdroje:

  1. MANN, Arne, PhDr., CSc. a ZELINOVÁ, Hana, PhDr.: Galéria rómskych osobností. Múzeum kultúry Rómov na Slovensku. Múzeum kultúry Rómov na Slovensku 2010 [rukopis].