Spišský Hrhov

Obec: Spišský Hrhov
Kraj: Prešovský 
Okres: Levoča
Región: Spiš
Rozloha: 1 200 ha 
Celkový počet obyvateľov: 1 445
Približný počet Rómov: 390
Počet hlásiaci sa k rómskej národnosti: 0
Hustota obyvateľstva: 113,97 obyvateľov/km2

Ekonomika v obci:  
Obecná firma, 3 obchody s potravinami, MVM group - stavebná firma,  podnik so strešnou krytinou.  

Možnosti zamestnania: 
Obecný úrad, Obecná firma, Základná škola s materskou školou, Reedukačné centrum, viacero možností zamestnať sa  u podnikateľov a firiem v obci. 

Vierovyznanie majoritného obyvateľstva:
rímskokatolícke

Vierovyznanie rómskeho obyvateľstva:
rímskokatolícke

Dejiny obce: 
Prvá zmienka o Rómoch v obci je z roku 1895, keď sem prišli spolu s grófom Czákym. Boli to prvé dve rodiny - Kačurová a Hamburgová. Usadili sa na okraji obce, kde je dodnes ulica, v ktorej bývajú Rómovia. 

Úspešné projekty zamerané na inklúziu  Rómov: 
Obecná firma, ktorá  zamestnáva 30 Rómov, od jej vzniku v nej pracovalo 150 zamestnancov. Rómovia majú možnosť  vo firme nadobudnúť zručnosti v oblasti stavebníctva a v práci s drevom. 
Projekty FEMA, EQUAL, Zvýšenie zamestnanosti, Drevodom

Terénna sociálna práca: 
v obci pracuje sociálny terénny pracovník, v obci funguje komunitná sociálna práca.

Materská a základná škola: 
Základná škola s materskou školou, Reedukačné centrum, Základná umelecká škola

Stredné školy:
Gymnázium v Levoči, Stredná odborná škola lesnícka v Bijacovciach, Stredná odborná škola poľnohospodárska v Levoči 

Kultúrne podujatia, ktoré organizujú Rómovia: 
Rómska superstar - uskutočnili sa už dva ročníky. 
Rómska hudobná skupina, ktorá vystupuje na rôznych súkromných či podnikových oslavách, na festivaloch, rómska veselica.

Hudobná skupina v Spišskom Hrhove.

Rómske osobnosti: 
Vincent Kandráč, Eva Hamburgová.