primáš

- prvý huslista, (primárius), vedúci hudobník ľudového hudobného súboru, založeného na sláčikovej interpretácii hudby.
Známi rómski primáši zo Slovenska (chronologicky):
 • CINKA, Panna (1711-1772)
 • BIHARY, Ján (1764-1827)
 • PIŤO, Jožko (1800-1886)
 • ŠARKOZI, František (1820-1897)
 • BERKI-ROŽŇAVSKÝ, Florián (1855-1893)
 • HORVÁTH, František (1855-1939)
 • PIHÍK, Jožko (1890-1956) 
 • FARKAŠ, Eugen (1919-1974)
 • OLÁH, Rinaldo (1929-2006)
 • BERKY-MRENICA, Ján (1939-2008)
Literatúra/zdroje:
 1. DRABBOVÁ, Mária: S hudbou v srdci. [online]. In: Múzejné noviny, Humenné, máj 2007, s.2. [cit. 11. 1. 2012]. Vydalo Vihorlatské múzeum v Humennom. Dostupné na internete: <http://www.muzeumhumenne.sk/obrazky/MN2007.pdf>
 2. SZABÓ, Ivan: Príbehy primášov. Vydavateľstvo Štúdio humoru satiry atď., 2008, ISBN 978-80-85451-40-5
 3. Vihorlatské múzeum v Humennom: Rómske hudobníctvo na Slovensku. [online]. In: Vihorlatské múzeum v Humennom. 19. Október 2011. [cit. 11. 1. 2012]. Dostupné na internete: <http://www.vihorlatskemuzeum.sk/?p=361f>

(c) Amari luma 2011-2012, ll, ll, an, posledná úprava textu: 20. máj 2012.