BANGA, Dezider

romano giľutnaris, lekharis, dramaturgo, thovibnaris, šefredaktoris, phirajimasko manuš uče štatni diňi paťiv Rad Ľudovíta Štúra III. trijeda vaš feri kecave pre leskri paťiv pal o barimo andro than kultura, fontoššan romana kultura (2009).

* 24. august 1939 - Hradište (okresis Poltár) - dživel Bratislavate

Aktivipen: 
 • sikhľaribe slovačiko čhib te čirlatunipen upri Filozoficko fakulta Univerzita Komenského andri Bratislava
 • maškarutnoškolsko profesori upro Gymnázium andro Trebišovo
 • dramaturgo andri Slovačiko televizija – Košice
 • 1979 – 85: redaktori jekhetane themutne čhoneskre Nevo drom, Bratislava
 • 1986 – 1990: šefredaktori jekhetane čhoneskre Nevo drom, kaj kerlahi dži ko našľipen perijodiko
 • 1990: šeralo themutno jekhetaňiben Romani kultura, šefredaktori kulturno- jekhetaňibne čhoneskro Roma te čhavorengro ľil Luluďi, majiteľis thane perdal avrikikidne ľila vaš o knižki
Dini paťiv:
2009: Rad Ľudovíta Štúra III.  trejda vaš o feri kecave pre leskri paťiv pal o barimo andro than kultura, fontoššan romana kultura
Aktivipen:
giľtuňipen:
1967: Záružlie a lekno (Šarge luluďa pro paňi te leknos)
1970: Rozhovory s nocou, Modrá búrka (Vakeribena la raťaha. Belavo zoralo brišind)
1983: Horiaca višňa (Laboldi višňa)
1989: Magnólie zhasínajú (výber) (Mangoliji pes murdaren andre (avrikidľipen))
1992: Lúčenie s ohňom (In: Lyrika ( výber tvorby: Pieseň nad vetrom, Záružlie a lekno, Rozhovory s nocou, Modrá búrka, Horiaca višňa, Lúčenie s ohňom) (Kidelipe pes la jagaha (In: Lirika ( avrikidľipen andar keriben: Giľi perdal balval, Šarge luluďa te lekno, Vakeribena la raťaha, Belavo zoralo brišind, Laboldi višňa, Kidelipe pes jagaha)
1999: Slnečný vánok (Khamoreskri balvaľori)
2004: Agáty neumierajú (Agati nameren)
keriben vaš o čhavore te terne:
1970: Čierny vlas - výber z rómskych ľudových rozprávok (Kalo bal – avrikidľipen andar o romane manušane paramisa)
1993: Romano hangoro/Rómsky šlabikár, Paramisa - antológia rómskych ľudových rozprávok (editor) Paramisa – antologija romane manušane paramisen (editori)
1996: Maľovaná rómčina (Maľime romani čhib)
editorske te visaribne keribena:
1964: Pieseň nad vetrom (výber 42 cigánskych ľudových piesní v autorovom preklade) (Giľi perdal balval (avrikidľipen 42 romane manušane giľa andro autoriskro visaribe))
1993: Verše z vrbiny – antológia rómskej autorskej poézie (Vereši andar virbina –antologija romani autorskro giľutňipen )
scenaristicko keriben:
1969: Epaš (Epaš)
1971: Buroviarko (Buroviarko)
1972: Barborkin pavúk, Čierny vlas, Rozprávky z dlane, Tehliar a kráľ (Barborkakro pavukos, Kalo bal, Paramisa andar burnik, Cehlaris te thagari)
1977: Slimáčik bubienok (Šlimako te bubnoro)
1978: Dievča s ružami v šľapajach (Čhaj le luluďenca andro šľedaja)
1979: Rozprávky z lúky (Paramisa andar retos)
E literatúra/xaniga:
  1. BAGIN, Albín: Báseň ako kvapka dažďa. In: Priestory textu. Bratislava: Smena 1971. s. 89 – 93.
  2. BANGA, Dezider: Lyrika. Pre Romani kultúru - kultúrnu organizáciu v Bratislave vydalo Vydavateľstvo Mikromex. Bratislava 1992. ISBN: 80-85584-00-X. 230 s.
  3. LITERÁRNE INFORMAČNÉ CENTRUM: Banga, Dezider (1939).[online]. In: Zoznam slovenských spisovateľov [cit. 8. 1. 2012]. Dostupné na internete: <http://www.litcentrum.sk/39885>
  4. MORAVČÍK, Štefan: Čím by sme boli bez luny. In: Banga, Dezider: Magnólie zhasínajú. Bratislava 1989.
  5. MORAVČÍK, Štefan: Čím by sme boli bez luny. In: Banga, Dezider: Lyrika. Pre Romani kultúru - kultúrnu organizáciu v Bratislave vydalo Vydavateľstvo Mikromex. Bratislava 1992. ISBN: 80-85584-00-X. 230 s.
  6. JURÍK, Ľuboš: Cesty za lepším životom (rozhovor s D. Bangom). [online]. In: EUROREPORT plus. Október/november 2010, s.42-43. [cit. 8. 1. 2012]. Dostupné na internete: <http://www.euroreportplus.sk/pdf/201011.pdf>
   (c) Amari luma 2011-2013,  ll, ll, an, posledná úprava textu: 1.júl 2013..