BERKY-ĽUBORECKÝ, Ján

spisovateľ, spoluautor Slovníka slovensko-rómskeho a rómsko-slovenského.
* 20. jún 1940 - Zvolen
† 1. jún 2005 - Hrubá Borša (okres Senec)

Základné údaje:
  • odborník v oblasti knihovedy
  • autor literatúry pre deti a mládež
  • prekladateľ do rómskeho jazyka (rozprávky Eleny Lackovej)
  • spoluautor Slovníka slovensko-rómskeho a rómsko-slovenského
Pôsobenie a aktivity:
1962-1965: metodik v Ústrednej knižnici SAV
1965-1971: metodikv Slovenskej technickej knižnici
1971-1976: Ministerstvo zdravotníctva SR
1977: metodik, výskumný pracovník Ústavu vedeckých zdravotníckych informácií
1977: prednášateľ - rómsky jazyk a literatúra na Pedagogickej fakulte Univerzity KOnštantína Filozofa v Nitre

Literatúra/zdroje:
  1. MANN, Arne, PhDr., CSc. a ZELINOVÁ, Hana, PhDr.: Galéria rómskych osobností. Múzeum kultúry Rómov na Slovensku. Múzeum kultúry Rómov na Slovensku 2010 [rukopis].