POLLÁK, Miroslav, RNDr., Mgr.

splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, poslanec NR SR (1990 – 1994)

Základné údaje: 
  • splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity (2010-doteraz)
  • poslanec Národnej rady slovenskej republiky (1990 – 1994)
  • pôsobil ako projektový manažér pre rôzne mimovládne organizácie (1998 – 2010) 
Pôsobenie a aktivity:
1981: ukončenie štúdia matematiky na Prírodovedeckej Fakulte Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach
1981–1990: odborný asistent na Technickej univerzite v Košiciach
1983: rigorózna skúška z matematiky (RNDr.)
1990 – 1994: poslanec NR SR
1991: štúdium politológie na Masarykovej univerzite v Brne (dizertačná práca)
1992: štúdium politológie na Katolíckej univerzite v Leuven - Belgicko
1993: štúdium politológie na Londýnskej univerzite – Masarykove štipendium
1994 – 1997: finančný analytik v Priemyselnej banke
1998: certifikát trénera pre mimovládne organizácie od PDCS (Centrum prevencie konfliktov)
1998 – 2010: projektový manažér pre rôzne mimovládne organizácie (manažér a školiteľ Programu Tvoja Zem, „Mobilizácia občanov vranovského regiónu“, „Programu TVOJ SPIŠ, Aktivizácia Rómov východného Slovenska, Budovanie siete samospráv rómskych komunít na východnom Slovensku, Aj Vrómov je Vranov, Program Tvoja Zem, Program TVOJ SPIŠ, Humanitárne a sociálne programy, Mobilizácia občanov, Cigáni idú do EÚ, Budovania kapacít prorómskych organizácií, Komunitná sociálna práca, TVOJ SPIŠ II - Zapájanie MVO do sociálnej ekonomiky, Humanitárna pomoc IOM, Mosty z chudoby, ...)
2004: certifikát kurzu sociálnej práce od „Rady pre poradenstvo v sociálnej práci“
2005: certifikát kurzu sociálneho poradenstva od „Rady pre poradenstvo v sociálnej práci“
2009: magisterské štúdium sociálnej práce na Ružomberskej univerzite (Mgr.)
2010: certifikát trénera „Mosty z chudoby“ od organizácie „Aha! Process“ (USA)

Literatúra/zdroje:
  1. Miroslav Pollák: Životopis. [online]. In:  Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity [cit. 20. 11. 2011].  Dostupné na internete: <http://www.romovia.vlada.gov.sk/1792/splnomocnenec-vlady-sr-pre-romske-komunity.php>