Súťaž predníkov o cenu Rinalda Oláha

každoročný súťaž amatérskych i profesionálnych huslistov v štýlovej interpretácii tradičného piesňového repertoáru, ktorú od roku 2008 na počesť svojho rodáka Rinalda Oláha, organizuje Obecný úrad vo Zvolenskej Slatine.


Základné údaje:
  • poslaním súťaže je podporovať a prezentovať tvorivé a interpretačné umenie hudobníkov, ktorí uchovávajú a nadväzujú na tradičné hudobné štýly predníkov podpolianskych ľudových hudieb, rómskeho etnika a ľudových hudieb rôznych regiónov Slovenska
  • prispieť k posilňovaniu podpolianskej regionálnej a rómskej kultúry a identity...
  • pripomínať si vynikajúceho rómskeho husľového virtuóza Rinalda Oláha, rodáka zo Zvolenskej Slatiny
  •  autorom výtvarného návrhu medaily je akademický sochár prof. Ján Kulich
(Pozri tiež Oláh Rinaldo)