Rudolf Dzurko

maliar, sochár, drevorezbár, autor originálnych obrazov zo sklenenej drviny
* 1. 7. 1941 Pavlovce (okr. Prešov)
Rudolf Dzurko
†23. 6. 2013 Praha                                                                              
 Ocenenia
- laureát Ceny Revolver Revue za rok 1996,
- jeho diela sú zastúpené vo verejných i súkromných zbierkach po celom svete,
- svoje umelecké diela vystavoval od roku 1974 na 40 spoločných a samostatných výstavách v Českej republike a zahraničí
- v roku 2002  vydavateľstvo Arbor vitae vydalo v česko-nemeckej  verzii jeho reprezentatívnu monografiu


Životopis
Rudolf Dzurko, rodák z Pavloviec v okrese Prešov.    V roku  1945 sa jeho otec Vojtech Dzurko  presťahoval s rodinou do severných Čiech. Od roku 1969 žila rodina v Skalici, kde Rudolf začal vytvárať plastiky z pieskovca, dreva a jedinečné obrazy z sklenenej drviny lepené na tabuľové sklo. Rudolf sa vyučil za obuvníka a v priebehu svojho  života pracoval ako murár, kurič či pracovník v sklárňach. Vo voľnom čase vytváral  prvé  sochy z pieskovca, drevorezby, bábky a masky. Pracoval a experimentoval však najmä so sklenenou drvinou. Vystavovať začal v 70. rokoch, keď začal byť pozývaný na národopisné expozície typu ,,Umenie československých Cigánov“  alebo ,,Naši spoluobčania Cigáni“. Neskôr bol prizvaný aj do zoskupení ako Práca členov Klubu výtvarníkov OKD či Ráno kúzelníkov. Z roztriešteného  skla zlepoval mytologické, náboženské i intímne obrázky.  Vždy  sa však jeho tvorbu charakterizovala  vášeň, slnko, energia a akási divotvornosť. V jeho dielach bola spontánnosť a vzrušujúca živočíšna sila, s ktorou sa až tak často v súčasnom umení nestretávame.
Rudolf Dzurko: Vietor im vzal otca - Dopis od draka
(fotografia: ČTK)


V 80. rokoch žil a tvoril v Prahe, kde začal vyrábať originálne drevené miniatúry a  šperky, ktoré predával na Karlovom moste. Bol predovšetkým známy svojimi obrazmi , ktoré vyrábal zo sklenenej drviny. Pri svojej  tvorbe sa inšpiroval spomienkami na detstvo a mladosť, ktoré prežil v rómskej rodine a komunite. Patrí k výrazným postavám českého umenia druhej polovice 20. storočia, jeho diela sú zastúpené vo verejných i súkromných zbierkach na celom svete.
Rudolf Dzurko: Ukrižovaný Rudo medzi ružami
(fotografia: ČTK)

 Je nositeľom Ceny Revolver Revue za rok 1996. V roku 2002 vydalo  nakladateľstvo Arbor vitae jeho monografiu.

Literatúra/zdroje  :
1.       Zemrel Rudolf Dzurko (online), In: iDnes.cz/ ČTK, 24. 6. 2013 -  15:56, (cit. 14.1.2015). Dostupné na internete :http://kultura.idnes.cz/zemrel-rudolf-dzurko-056-/vytvarne-umeni.aspx?c=A130624_155659_vytvarne-umeni_ob
2.       Zemrel znamy romsky vytvarnik Rudolf Dzurko (online), In: ROMEA.cz, 24.6.2013 -13:57, (cit. 14.1.2015), Dostupné na internete : http://www.romea.cz/cz/kultura/zemrel-znamy-romsky-vytvarnik-rudolf-dzurko
3.       Zomrel výtvarník Rudolf Dzurko (online), In : Korzar.sk/tasr, 24. 6. 2013 - 18:12, (cit. 14.1.2015). Dostupné na internete : http://presov.korzar.sme.sk/c/6847229/zomrel-romsky-vytvarnik-rudolf-dzurko.html
4.       Za Rudolfem Dzurkem (online), In: respekt.ihned.cz, 25. 6. 2013- 12:30 , (cit. 14.1.2015). Dostupné na internete :  http://respekt.ihned.cz/delnici-kultury/c1-60128160-za-rudolfem-dzurkem