HIVEŠOVÁ-ŠILANOVÁ, Daniela

(rodená Hivešová) - poetka, spisovateľka pre deti, redaktorka, prekladateľka, organizátorka, dramatička, scenáristka, režisérka, dlhoročná šéfredaktorka Romano nevo ľil - Rómsky list.

* 1. február 1952 - Bratislava
† 26. august 2008 - Prešov

Základné údaje:
 • spoluzakladateľka a dlhoročná šéfredaktorka týždenníka Romano nevo ľil - Rómsky nový list
 • spoluzakladateľka a dramaturgička rómskeho profesionálneho divadla Romathan v Košiciach
 • spoluzakladateľka Nadácie pre rómske dieťa
 • spoluzakladateľka Zväzu Cigánov - Rómov (1968)
 • zakadateľka Detského parlamentu v Prešove
 • za svoju tvorbu dostala niekoľko cien Literárneho fondu SR, Cenu Európskej únie a USA za rozvoj demokracie a občianskej spoločnosti, bola ocenená Medzinárodnou rómskou úniou, dostala Pamätnú medailu od prezidenta SR Rudolfa Schustera, ocenenie Rómska ruža a bola ako jedna z dvoch Sloveniek nominovaná na Nobelovu cenu mieru za rok 2005
 • porotkyňa vo viacerých súťažiach, organizátorka tvorivých výtvarných dielní, besied
Pôsobenie a aktivity:

1971-76: štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor estetická výchova a slovenčina a zároveň formou mimoriadneho štúdia dramaturgia, dejiny a teória divadla na na Vysokej škole múzických umení v Bratislave
1976-82: dramaturgička v Podtatranskom divadle v Spišskej Novej Vsi, dramaturgička v Obvodnom kultúrnom stredisku - Bratislava IV, redaktorka vo vydavateľstve Smena v Bratislave
1979-82: redaktorka pôvodnú poéziu a prózu vo vydavateľstve Smena
1982-89: redaktorka podnikového časopisu v Závodoch priemyselnej automatizácie v Prešove
1984: zakladateľka a vedúca rómskeho súboru piesní, tancov a poézie - Rómske dievčatá a chlapci
1989-1991: slobodné povolanie, aktivistka vo vznikajúcom rómskom občianskom hnutí
1991: spoluzakladateľka týždenníka Romano nevo ľil - Rómsky nový list, zástupkyňa šéfredaktorky,  spoluzakladateľka a dramaturgičkou rómskeho profesionálneho divadla Romathan v Košiciach, spoluzakladateľka Nadácie pre rómske dieťa a zakladateľka Detského parlamentu v Prešove.
1993: spoluzakladateľka občianskeho združenia Jekhetane - Spolu v Prešove, prednášajúca na Strednej umeleckej škole v Košiciach (dejiny divadla, estetika, herectvo a umelecký prednes)
1993-2008: šéfredaktorka Romano nevo ľil - Rómsky nový list

Ocenenia:
2000: Cena Medzinárodnej rómskej únie (International Roma Union) za objektivitu a profesionalitu v časopise Romano nevo l'il
Ceny Literárneho fondu SR
Cena Európskej únie a USA za rozvoj demokracie a občianskej spoločnosti
Pamätná medaila prezidenta SR Rudolfa Schustera
Rómska ruža
2005: ako jedna z dvoch Sloveniek je nominovaná na Nobelovu cenu mieru za rok 2005 v rámci projektu "1000 žien na Nobelovu cenu mieru pre rok 2005", ktorý inicioval švajčiarsky parlament a R. Vermont Mangold, členka Európskeho parlamentu.
2008: Cena za ľudskosť - IN MEMORIAM, ktorú 2. raz udelila A. Botošová, splnomocnenkyňa vády SR pre rómske komunity. (12. december)

Tvorba:
poézia:
1974: Tanečnica
1976: Uprostred koncertu
1979: Pohyb bez teba
1980: Z údolia nežnej líšky
1981: Priveľa miesta
1985: Okamih optimizmu
1988: Spätosť
1989: Cigánske leto.  Bratislava: Smena, 1989
2000: Na počkanie

tvorba pre deti:
1986: Ahoj, svet. Bratislava: Mladé letá, 1986 (antológia autentickej tvorby detí)
cyklus večerníčkov Olinkine rozprávky (Slovenský rozhlas)
1994: Zuzankine motýle - Chlapec s čajkou
1995: Vtáčatko - Koráločka
2000: Zvončekový mužíček

divadelné hry:
1992: Miesto pre Rómov/Than perdal o Roma
2001: Veľký primáš Baro/Baro primašis Baro
2001: Lepšie je hodovať ako bojovať
2002: Ako Boh stvoril Róma
2005: Kto je na svete najkrajší
2007: réžia: „Rómovia na Spišskom hrade“ - umelecká retrospektíva historickej udalosti - 17. 4. 1423 (22. 9. 2007) zorganizovala a režírovala.

Literatúra/zdroje:
 1. LITERÁRNE INFORMAČNÉ CENTRUM: Hivešová-Šilanová, Daniela (1952). [online]. [cit. 1. 1. 2012]. Dostupné na internete: <http://www.litcentrum.sk/16737>
 2. OLÁH, Branislav: RÓMSKA MENŠINA [A ROMA KISEBBSÉG. [online]. In: Národnostné a etnické menšiny na Slovensku 2008. [cit. 1. 1. 2012]. s.191-212. Dostupné na internete: <http://www.foruminst.sk/publ/neksz/94-2007-kronika_udalosti_romska-mensina.pdf>
 3. OLÁH, Branislav: RÓMSKA MENŠINA [A ROMA KISEBBSÉG. [online]. In: Národnostné a etnické menšiny na Slovensku 2008. [cit. 1. 1. 2012]. s.190-201. Dostupné na internete: <http://www.foruminst.sk/publ/neksz/65-neksz_2008_kronika_udalosti_romska-mensina.pdf>
 4. RPA: Daniela Hivešová - Šilanová z Romano nevo ľil je nominována na Nobelovu cenu míru [online] In: ROMEA.CZ. Košice, 29. 6. 2005, 10:13 (RPA). [cit. 1. 1. 2012]. Dostupné na internete: <http://www.romea.cz/index.php?id=servis%2Fz2005_0496>
 5. SITA: Zomrela spisovateľka Daniela Hivešová-Šilanová. [online]. In: SME.SK 26. 8. 2008 10:55 [cit. 1. 1. 2012]. Dostupné na internete: <http://www.sme.sk/c/4047975/zomrela-spisovatelka-daniela-hivesova-silanova.html>

(c) Amari luma 2011-2012, posledná úprava textu: 4. január 2012/17:31.