LACKOVÁ, Elena

(rodená Doktorová) - prvá rómska spisovateľka zo Slovenska, dramatička, autorka literatúry pre deti a mládež, prvá rómska nositeľka štátneho vyznamenania Slovenskej republiky - Rad Ľudovíta Štúra III. triedy (2000).

* 22. marec 1921 - Veľký Šariš (okr. Prešov)
† 01. január 2003 - Košice

Základné údaje:
  • zakladateľka rómskej pôvodnej drámy a rómskej literatúry písanej v rómskom jazyku
  • zakladateľka "prvého cigánskeho divadla", s ktorým naštudovala hru Horiaci cigánsky tábor (premiéra 16. apríla 1948 v kultúrnom dome vo Veľkom Šariši)
  • absolventka vysokoškolského štúdia na Filozofickej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe, ktoré ukončila ako magistra 16.12.1970
  • spoluzakladateľka Zväzu Cigánov - Rómov (1968)
  • členka Spolku slovenských spisovateľov (1993)
  • prvá rómska nositeľka vysokého štátneho vyznamenania - Rad Ľudovíta Štúra III. triedy (2000)
Pôsobenie a aktivity:
1948-50: zakladateľka a dramaturgička "prvého cigánskeho divadla", s ktorým naštudovala a odohrala 106 predstavení v rámci Československa
1950-60: osvetová pracovníčka medzi Rómami, tvorba divadelných hier a ich naštudovanie s ochotníkmi
1961: odchod do Čiech, práca so súbormi ľudovej tvorivosti
1964-70: diaľkové štúdium na Fakulte osvetovej práce a žurnalistiky Karlovej univerzity v Prahe, ukončené promóciou 16.12.1970
1970-1980: knihovníčka a osvetová pracovníčka v obci Lemešany
1976-1986: spolupráca s českou lingvistkou Milenou Hübschmannovou (autobiografické dielo Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou/Uľiľom tel bachtaľi čercheň)
1980: odchod do dôchodku, Prešov
1990: predsedníčka Kultúrneho zväzu rómskej národnosti na Slovensku, aktivity k znovuoživeniu rómskych folklórnych hudobných skupín
1991: v septembri pod jej vedením Kultúrny zväz rómskej národnosti na Slovensku začína vydávať celoštátne periodikum pre Rómov - Romano ľil
1992: vychádza jej prvá kniha v slovenskom i rómskom jazyku - Rómske rozprávky / Romane paramisa
1993 - stáva sa členkou Spolku slovenských spisovateľov
1996 - spolupráca s Romano nevo ľil (poviedky, poézia, komentáre)
1997-1999: vystupovanie v rámci cyklu Združenia JEKHETANE - SPOLU na aktivitách projektu "Spoznajme sa", účasť na besedách, recitácia vlastnej poézie

Elena LACKOVÁ, foto: Arne MANN.
Ocenenia:
1995: diplom Za rozvoj rómskej kultúry udelený Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
2000: štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra III. triedy udelené prezidentom pri príležitosti Dňa ústavy SR (3. september)
2000: pamätná medaila prezidenta SR za celoživotné úsilie priblížiť hodnoty rómskeho národa majoritnej spoločnosti a za umelecké stvárnenie holokaustu Rómov pri príležitosti pamätného dňa obetí rasového násilia a holokaustu (9. september)

Tvorba:
divadelná tvorba:
1946: Horiaci cigánsky tábor. Divadelná hra. 1. premiéra - 16.4.1948: Veľký Šariš, 1. premiéra na profesionálnej scéne - 19. 5. 2000: Košice, Thália (Divadlo ROMATHAN).
1952: Nový život. Dráma. Premiéra - 1952 - amatérske Kočovné rómske divadlo.
1955: Rómske srdce. Dráma.
1991: Veľký primáš Baro. Dramatizácia pôvodnej rozprávky z knihy Rómske rozprávky, 1991). Premiéra: 2.12.1994: Košice, Thália (Divadlo ROMATHAN).
1999: Narodila som sa pod šťastnou hviezdou. Dramatizácia autobiografického diela. Premiéra: 16.11.1999: Košice, SUŠ (školské predstavenie žiakov Strednej umeleckej školy).
1999: Hrbatý Maren. Dramatizácia pôvodnej rozprávky z rukopisu (1995). Premiéra: 6.12.1999: Košice, Divadlo ROMATHAN.
2002: Stratení ľudia. Dramatizácia pôvodnej rozprávky Hrdzavá podkova, z rukopisu (1995). Premiéra: 14.6.2002: Košice, Divadlo ROMATHAN.

rozhlasová tvorba:
1989: Žužika. Český rozhlas 1989
1992: Iskry a popol rómskej lásky.
1995: Rómske srdce. Prepracovanie divadelnej hry Cigánske srdce. Slovenský rozhlas - národnostné vysielanie v ukrajinskom jazyku, Prešov.
1998: Husle s tromi srdcami. Pôvodná rozprávka z rukopisu (1995). Premiéra v rómskom jazyku: Slovenský rozhlas - rómske národnostné vysielanie, Prešov.

prozaická tvorba:
Cigánsky tábor. LITA, Bratislava 1956.
Cigánsky tábor. DILIZA, Praha 1956.
Mŕtvi sa nevracajú /o mule na aven pale. In: Romano nevo ľil, Prešov 1994, č. 134-135.
Mŕtvi sa nevracajú /o mule na aven pale. In: Holokaust Romů v povídkách Eleny Lackové. Nakladatelství Fortuna, Praha 2011, s.126.
Mŕtvi sa nevracajú /o mule na aven pale. Združenie JEKHETANE - SPOLU, Prešov 2005
Bieli krkavci / Parne garuda. Poviedka. In: Romano nevo ľil, Prešov 1996, č. 213-318
Bieli krkavci / Parne garuda. In: Holokaust Romů v povídkách Eleny Lackové. Nakladatelství Fortuna, Praha 2011
Život vo vetre. Poviedka. In: Holokaust Romů v povídkách Eleny Lackové. Nakladatelství Fortuna, Praha 2011
Život vo vetre. Poviedka. In: Mŕtvi sa nevracajú /o mule na aven pale. Združenie JEKHETANE - SPOLU, Prešov 2005.
Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou /Uľiľom tel e bachtaľi čercheň. Autobiografia. podľa rozprávania autorky spracovala PhDr. Milena Hübschmannová. Vydavateľstvo triáda, Praha 1997, s. 282.
Rómske rozprávky / Romane paramisa. Východoslovenské vydavateľstvo pre Kultúrny zväz občanov rómskej národnosti, Košice 1992, s.95.
Romane paramisa / Romské pohádky. Vydavateľstvo Radix, Praha 1999, s.134.
Husle s tromi srdcami. Rukopis - Združenie JEKHETANE - SPOLU, nepublikované
Narodila som sa pod šťastnou hviezdou /Uľiľom tel e bachtaľi čercheň. Preklad - Združenie JEKHETANE - SPOLU, nepublikované.

Literatúra/zdroje:
  1. BALVÍN, Jaroslav: Holocaust Romů v povídkách Eleny Lackové. Vydavateľstvo Fortuna. Praha 2001. 128 s. ISBN: 80-7168-798-7
  2. BALVÍN, Jaroslav: HUSLE S TROMI SRDCIAMI. [online] In: Slovenské dotyky. Magazín Slovákov v ČR. február 2003. [cit. 1. 1. 2012]. Dostupné na internete: <http://www.czsk.net/dotyky/2_2003/lackova.html>
  3. HIVEŠOVÁ-ŠILANOVÁ, Daniela: Životopis Eleny Lackovej. In: LACKOVÁ Elena: Mŕtvi sa nevracajú /o mule na aven pale. Združenie JEKHETANE - SPOLU, Prešov 2005, s, 591-603.
(c) Amari luma 2011-2012, posledná úprava textu: 4. január 2012/17:31.