Katedra rómskej kultúry

vznikla v Nitre v apríli 1990 pri s cieľom pripravovať učiteľov rómskych detí, postupne sa jej aktivity rozšírili a dnes existuje ako Ústav romologických štúdií.

(pozri viac Ústav romologických štúdií)